ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของนูนู่ ผู้เข้าสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

Wait a Minute

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องสี

สีแบ่งออกเป็น 2 โทนคือ
  1.  โทนร้อน
  2.  โทนเย็น

ชุดของโทนสีมีด้วยกัน 6 ชุดสี 
สีโทนเย็น มีด้วยกัน 3 ชุดสี คือ
ชุดที่ 1        ดำ             น้ำเงิน          เขียวแก่       
  
 ชุดที่ 2        น้ำเงิน       เขียวแก่        เขียวอ่อน

 ชุดที่ 3        เขียวแก่     เขียวอ่อน     เหลือง    

สีโทนร้อนมีด้วยกัน 3 ชุดสีคือ
ชุดที่ 4       เหลือง        ส้ม               แดง              
 ชุดที่ 5       ส้ม              แดง            น้ำตาล         
 ชุดที่ 6       แดง            น้ำตาล         ดำ              


สีชุดพิเศษ 
      คือ ฟ้า  ชมพู ม่วง
 สี Tint  =  Hue + White  คือ สีแท้ + ขาว
       สีฟ้าสีน้ำเงิน + ขาว
       สีชมพู = สีแดง + ขาว 
  สี  Shape  = Hue + black  คือ สีแท้ + ดำ
       สีม่วง  = สีแดง + ดำ

ภาพกิจกรรมพัฒนา

วันภาคภูมิใจ