ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของนูนู่ ผู้เข้าสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

Wait a Minute

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องรูปภาพ

รูปภาพแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1.  Realistic (ภาพเหมือนจริง)


2. Distrotion (ภาพบิดเบือน/ ลดตัดทอน) ล้อเลียนของจริง


3. Abstract (ภาพแบบนามธรรม , ภาพจินตนาการ)เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
   1. การกำหรดจุดเพื่อกำหนดขนาด
   2. ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
   3. การแรเงาเก็บรายละเอียด

สิ่งที่คำนึงถึงการวาดภาพ
  1.  ขนาดต้องใกล้เคยงกับต้นฉบับ
  2.  ห้ามซ้ำเส้น หรือย้ำเส้น
  3.  ห้ามลากเส้นขนแมว
  4.  ห้ามใช้ดินสอ ยางลบและลิขวิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมพัฒนา

วันภาคภูมิใจ