ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของนูนู่ ผู้เข้าสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

Wait a Minute

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (webblog)


รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553


นางสาวสุรีย์พร  ปาเจริญ  หมู่ 2 รุ่น 13  เลขที่ 32  
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวสุรีย์พร  ปาเจริญ 
ชื่อเล่น  หนู
วันเกิด 27 ตุลาคม 2527
ที่อยู่  39  หมู่ 4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
เบอร์โทร  086-1742097
การศึกษา จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน กำลังศึกษา วิชาป.บัณฑิตวิชาชีพครู
การทำงาน  กำลังฝึกสอนอยู่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรมพัฒนา

วันภาคภูมิใจ